ให้เราดูแลคุณ และคนที่คุณรัก
เราพร้อมเคียงข้างคุณ ทุกเรื่องประกันภัย

คุณ กฤติยาณี สมท่า (นี)

ผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
  086-4249939
ID Line: neemtl   krittiyani.s@muangthai.co.th
เลขที่ใบอนุญาต 5701063148พรีเมี่ยม เฮลท์แคร์

 

รายละเอียด :

- ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย*
- รองรับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ เช่น ค่าห้อง ค่าผ่าตัด ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุด  30, 000,000 ** ล้านบาท
- สร้างความมั่นใจก่อนการรักษาด้วยการปรึกษาหรือวินิจฉัยก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
- แบ่งเบาภาระค่ารักษาโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอก เช่น การทำคีโม หรือ การฉายแสงสูงสุด 600,000 บาท***
- หมดห่วงกับค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 40,000 บาท ***
- ครบครันด้วยค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกกับผลประโยชน์การฟอกไตหรือทันตกรรม(เนื่องจากอุบัติเหตุ) , การปลูกถ่ายอวัยวะ ไต หัวใจ ปอด ตับ หรือ ไขกระดูก

*   เฉพาะความคุ้มครองของค่ารักษาพยาบาลตามที่บริษัทฯกำหนด
**  ผลประโยชน์รวมสูงสุดตลอดชีวิตของผู้เอาประกันภัยในกรณีเลือกแผนความคุ้มครอง Elite
*** กรณีเลือกแผนความคุ้มครองแผน Elite


เงื่อนไขการรับประกันภัย
อายุที่รับประกันภัย         :  15 – 64 ปี (ให้ความคุ้มครองจนถึงอายุ 80 ปี)
การชำระเบี้ยประกันภัย    :  รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และ รายเดือน  (เป็นไปตาม กรมธรรม์หลัก)      
ระยะเวลาเอาประกันภัย   :   ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์หลัก และอายุสูงสุดที่ บริษัทฯสามารถให้ความคุ้มครองได้
การซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ :   สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์เดิม (ที่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้) ที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
การตรวจสุขภาพ            :   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชั้นนำ  ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณ.....ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
 เช่น  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  โรงพยาบาลกรุงเทพ  โรงพยาบาลสมิติเวช  โรงพยาบาลอื่นๆ
               
ด้วย 3  แผนความคุ้มครองที่คุณ.....สามารถเลือกได้ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ของสัญญาเพิ่มเติม มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ 

2. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด

  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด-ริดสีดวงทวาร
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • นิ่วทุกชนิด
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
3. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย   การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม 
4. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค  ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
5. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
6. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  


 
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลทุกช่อง ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยค่ะ
ติดต่อผ่านทาง LINE

หรือ

Contact Us